Offer eller Ansvar – motverka negativa stämningar och beteenden

Kom tillrätta med negativitet på en arbetsplats eller i en grupp.

På vissa arbetsplatser finns negativa stämningar och beteenden. Det kan mycket väl ha pågått under lång tid. Chefer kan många gånger känna sig oförmögna att hantera personalens negativitet. Bakom negativiteten hittar man i regel en form av offerskap vilket man som individ sällan är medveten om. Innan någon verklig förändring kan ske måste därför insikter göras på individnivå.

Konceptet Offer eller Ansvar har vuxit fram ur svårigheten att komma tillrätta med negativ attityd på jobbet. Offer eller Ansvar bygger på ett enkelt och kraftfullt budskap som riktas till samtliga medarbetare – inte bara till cheferna.

Praktiskt upplägg

Inledningsvis genomförs en workshop (se nedan) med chefsskikten på företaget, beroende lite på hur organisationen ser ut. Detta ger en första förståelse för konceptet och ett litet försprång. Därefter genomförs en längre workshop (ca 4h ) med samtliga medarbetare (inklusive chefer) i grupper om max 25. Det mest gynnsamma är om man kan avsätta en heldag och ha workshopen före och efter lunch, samt lite avslappnande aktiviteter under resten av dagen.

Efter detta måste det ske någon form av uppföljning, där det finns lite olika alternativ, som vi gärna återkommer till.

Grundläggande workshop/föreläsning Offer eller Ansvar

Workshopen belyser hur vi som individer förhåller oss till oss själva och vår omgivning samt hur detta i sin tur påverkar de grupper eller forum där vi verkar. Varför blir vi negativa? Varför tar vi ibland en offerroll?

Denna workshop ger samtliga deltagare – mer eller mindre – kraftfulla insikter om hur vi fungerar som människor. Detta leder i regel till positiva förändringar i de grupper eller sammankomster där man verkar med andra människor. Ingen går oberörd från denna föreläsning.

Offer eller Ansvar lämpar sig väl för alla former av arbetsplatser eller grupper där det ställs höga krav på resultat.

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande